Zaměřujeme se na veškeré služby k vytvoření a zpracování podkladů k potisku kompaktních disků (CD, mini CD, CD vizitky, přání s CD), obalů kompaktních disků (tiskoviny) a grafické práce. Konečný osvit filmů provádíme s nastavením vhodných parametrů pro daný druh tisku a motiv.