Braillovo písmo může být součástí potisku CD nebo DVD. Dá se umístit i na speciální produkty např. CD vizitka, tvarované CD nebo CD a DVD s vůní.

Tisk Braillova písma se provádí bezbarvým lakem, z tohoto důvodu musí být data uložena jako zvláštní film. Slepecké písmo má své standardní rozměry. Průměr jednotlivých bodů pro potisk CD je 1,5 mm.

Při použití Braillova písma je lepší se obrátit na Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, kde Vám jistě rádi poradí.