Můžeme Vám nabídnout při potištění CD nebo DVD i vytisknutí individuálního kódu na každé CD nebo DVD. Kódy mohou obsahovat Vámi zvolená písmena, číslice i základní interpunkční znaménka.

Jednotlivé CD nebo DVD bude mít jiné označení, které se dá použít jako např. pořadové číslo CD nebo DVD při soutěžích apod.