Byla vynalezena technologie individuálního kódování každého CD a DVD (jednoduchá grafika nebo alfanumerický kód) pro zvláštní použití, s překrytím stírací barvou, kterou jde jednoduše odstranit, např. nehtem.

Stírací barva se nesmí odstraňovat kovovými předměty (např. mincí), mohl by se poškodit záznam na CD a DVD.

Používat stírací barvu lze např. pro loterie, dobíjecí kupóny, vstupenky, soutěže do časopisů, omezené série CD a DVD, pro ochranu proti neoprávněnému kopírování atd.

Při aplikaci stírací barvy existují i některá technická omezení pro potisk CD a DVD (např. počet barev nebo umístění stíracího pole). Je vždy nutné jednotlivý potisk CD stírací barvou předem konzultovat.