Nikdy neměníme dodaná data a neděláme v nich před ani v průběhu výroby žádné změny!

Kontrola se provádí  u každého dodaného podkladu od zákazníka a u každé vyrobené lisovací matrice pouze z hlediska technických parametrů. 
Kontrolujeme pouze shodu formátu s objednávkou a jeho bezproblémovou čitelnost a kompatibilitu pro přenos do masteringu. 
Po dokončení matrice se provádění verifikace dat (pro CD-audio formát se toto neprovádí), což je pouze kontrola shody datového formátu s dodaným podkladem.
Provádí se kontrola všech důležitých parametrů digitálního záznamu, které jsou specifikovány příslušnými technickými normami (CD - Red Book, Yellow Book, DVD - DVD Specification for Read-Only Disc).  Dodržování norem je nutné pro bezproblémovou replikaci a čitelnost nosiče na všech kompatibilních přehrávačích.
 

Požadavky pro příjem médií na výrobu DVD

 • Podklady přebíráme pouze ve formátech DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, DVD-ROM, a WMV HD
 • Lisování DVD5, DVD10 a 8cm mini DVD s kapacitou 1,34 GB a 2,68 GB (1,34 GB
  + 1,34 GB), DVD-R, DVD+R
  DLT pásky kompatibilní s mechanikou DLT 8000 a SDLT 320, tzn. pásky typu DLT Tape III, DLT Tape IIIXT, DLT Tape IV, nebo SDLT Tape I
  (zápis musí být ve formátu image DDP 2.00, DDP 2.10, nebo CMF)
 •  Lisovaní DVD9 a 8cm mini DVD s kapacitou 2,41 GB
  DVD-R DL, DVD+R DL
  DVD-R, DVD+R (pro každou vrstvu musí být data zapsána zvlášť na jednotlivých DVD+/-R, zápis musí být ve formátu image DDP 2.00, DDP 2.10, nebo CMF)
  DLT pásky kompatibilní s mechanikou DLT 8000 a SDLT 320, tzn. pásky typu DLT Tape III, DLT Tape IIIXT, DLT Tape IV nebo SDLT Tape I
  (pro každou vrstvu musí být data zapsána zvlášť na jednotlivých DLT páskách, zápis musí být ve formátu image DDP 2.00, DDP 2.10, nebo CMF.

Při zpracování dat zasílaných na náš FTP server (po přidělení adresy a přístupového kódu) musí být data ve formátu image DDP.

 • V ojedinělých případech zpracováváme data i z pevného disku (HDD) pomocí připojením přes USB nebo FireWire IEEE 1394 (každá vrstva musí být zapsána zvlášť v samostatných adresářích, zápis musí být ve formátu image DDP 2.00, DDP 2.10, nebo CMF) .
 • Dodaná datová média nesmí být opatřena ochranou proti kopírování CSS.


 Kvalitní podklad – krok pro rychlejší servis

 • Média CD, CD-R, CD-RW předaná jako záznamový nosič pro výrobu, nesmí být mechanicky poškozena, ani znečištěna. Média zasílejte nejlépe v originálním obalu.
 • U CD-R nebo CD-RW použitých jako vstupní médium používejte raději značkové typy od autorizovaných distributorů, od kterých máme možnost zajistit nákup těchto médií.
 • Na vypalovací mechanice CD-R nebo CD-RW je možno zápis provádět, pokud možno co nejnižší rychlostí, aby nedocházelo ke vzniku chyb v záznamu použitím vysoké záznamové rychlosti. Zápis se musí provádět v režimu DAO (disc at once).
 • Kvalita i typ vypalovací mechaniky může mít vliv na Vaše dodané přenosové médium
 • Pro výrobu matrice není vhodné používat CD-R (Audio) jako podklad, jehož záznam byl pořízen na stolním vypalovacím zařízení.
 • Jsme připraveni spolupracovat při objektivním prozkoumáním kvality záznamového zařízení a Vámi užívaných záznamových médií formou objektivních testů na našich testovacích zařízeních.
   

 

 
Jméno: 
Adresa: 
Již jste u nás pracoval: